Thursday

BIDAYUH - ENGLISH

STANDARD TRANSLATION

zahid ascetic
zaiton olive
zalim wicked
zaman period
zaman ais Ice Age
zaman batuh Stone Age
zaman British British colonization
zaman gangsa Bronze Age
zaman gemilang golden age
zaman pertengahan the Middle Ages
zaman piralihan transitional period
zaman purba ancient times
zambi (beruk belanda) chimpanzee
zamrud emerald
zap zap


Search This Blog